Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
9
2
5
76
67
1

6
3
8
2
2
39

18
79
5
86
7
6
3
9

(c) 2019 123sudoku.gr