Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
1
86
9
92
1
86

4
3
12
78
1
64
4

2
97
23
9
8

(c) 2018 123sudoku.gr