Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
56
2
3
7
5
7
1
9

1
3
5
29
9
3
41

9
623
91
62

(c) 2018 123sudoku.gr