Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
4
72
3
1
83
5
8
21

74
18
2
45

5
93
82
9
7
3
7

(c) 2018 123sudoku.gr