Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
83
9
9
25
7
2
6

3
6
9
5
8
3
96

5
843
7
2
634

(c) 2018 123sudoku.gr