Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
4
61
8
2
7
5

5
4
26
7
2
1

63
5
8
8
2
13
15
38

(c) 2018 123sudoku.gr