Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
4
1
3
7
42
8
93
4

1
9
28
8
3
7

34
62
84
71

(c) 2018 123sudoku.gr