Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
5
9
7
36
8
9
9
654
8

97
38
47
3
2
2

23
57
6

(c) 2018 123sudoku.gr