Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
1
75
394
3
5
5
82

1
29
3
71

27
3
72
549
4
31

(c) 2019 123sudoku.gr