Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
97
3
43
25
3

85
9
8
27
34
9

5
7
39
2
8
8
5
17

(c) 2018 123sudoku.gr