Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
5
3
2
4
29
71

53
89
12
8
37
3
21

3
19
832
9
57

(c) 2018 123sudoku.gr