Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
3
6
31
7
92
756
13

8
952
53
2

18
62
6
92
3

(c) 2018 123sudoku.gr