Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
5
8
462
93
5
59
67
2

5
3
76
8
3
2

93
2
5
7
7
9

(c) 2018 123sudoku.gr