Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
5
1
34
86
2
3

3
9
1
2
35
6

82
46
7
2
16
4
3

(c) 2018 123sudoku.gr