Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
8
5
4
6
7
4
82
56

2
97
37
52
3

874
3
26
6
89

(c) 2019 123sudoku.gr