Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
68
21
54
2
3
5
1

76
8
2
6
14
1

5
2
76
41
7
4

(c) 2018 123sudoku.gr