Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
1
63
86
7
3
21

2
9
75
36
9

27
9
8
17
5
9
62

(c) 2018 123sudoku.gr