Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
8
37
14
2
29
1
8

421
78
5
12
6
4

2
4
85
3
7

(c) 2018 123sudoku.gr