Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
8
9
1
65
94
7
1

6
81
2
7
5
29

1
75
246
9

(c) 2018 123sudoku.gr