Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
7
68
8
34
5

3
6
8
76
94
6
94
5

8
57
32
9
26
79

(c) 2018 123sudoku.gr