Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
2
1
7
983
5
8

41
5
78
3
8
45
5
2
1

8
9
1
92
73

(c) 2019 123sudoku.gr