Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
9
23
1
54
7
2
71
5

1
45
4
2
1

129
5
8
7
98
7
4

(c) 2018 123sudoku.gr