Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
1
7
78
6
1
59

16
28
5
9
84
2

64
7
6
9
1
7
9

(c) 2018 123sudoku.gr