Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
1
2
59
8
5
6

5
76
1
89
5

9
3
27
58
6
7
9

(c) 2019 123sudoku.gr