Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
9
2
2
3
96
3
5

8
5
36
89
7
74
6

73
7
45
6
8
9

(c) 2018 123sudoku.gr