Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
9
2
6
7
5
82
1
4

8
4
6
1
9
5
6
7

6
6
5
8
98
5

(c) 2018 123sudoku.gr