Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
3
1
7
6
98
3
17
4
2

3
6
4
2
81
4

986
47
2
62

(c) 2018 123sudoku.gr