Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
6
9
3
8
34
2
86
4

85
2
9
3
6
4

4
5
6
7
72
84

(c) 2018 123sudoku.gr