Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
6
2
53
24
72
8

1
7
45
46

28
7
1
6
3
7
85

(c) 2018 123sudoku.gr