Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
86
72
4
31
56
2

1
7
3
1
42
548
3

3
1
1
574
6

(c) 2019 123sudoku.gr