Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
1
78
7
8
5
2
45
3

8
53
4
18
6
14

4
3
36
7
7
8

(c) 2018 123sudoku.gr