Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
6
5
8
8
6
74
3
52

4
375
2
3
4
65

4
1
8
7
2
2
6

(c) 2018 123sudoku.gr