Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
9
8
6
4
814
3

5
6
1
9
5
3
6
19

97
1
6
5
84
4
5
1

(c) 2018 123sudoku.gr