Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
7
74
69
9

3
85
96
7
9
4

28
7
93
4
3
5
62

(c) 2018 123sudoku.gr