Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
2
7
8
12
5
73

28
6
5
1
29
8
7

61
9
7
9
8
5

(c) 2019 123sudoku.gr