Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
7
4
8
1
65
41

8
6
4
46
5
92
7

2
6
6
91
8
54
9

(c) 2018 123sudoku.gr