Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
6
8
7
1
9
41

2
4
3
8
6
8
6
27

8
63
4
4
7
6
2
1

(c) 2018 123sudoku.gr