Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
3
6
5
453
61

82
8
3
1
4
5
8

21
5
6
8
471
3
7
2

(c) 2018 123sudoku.gr