Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
4
4

3
1

(c) 2018 123sudoku.gr