Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
1
4

2
3

(c) 2018 123sudoku.gr