Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
1
3

4
2

(c) 2018 123sudoku.gr