Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
3

2
4
3

(c) 2019 123sudoku.gr