Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
1
34

1
4

(c) 2018 123sudoku.gr