Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
5
4
3
17
8
28

64
8
1
23
5
2
1
74

3
8
5
9
1
6

(c) 2018 123sudoku.gr