Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
7
814
2
46

8
5
65
21
12
35
7

3
671
57
8
9

(c) 2018 123sudoku.gr