Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
46
97
8
52
34

68
1
9
7
4
9
8

493
6
5
6
49

(c) 2019 123sudoku.gr