Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
23
8
5
75
34
4
8

9
4
6
2
8
4
6
8

51
7
82
5
345

(c) 2018 123sudoku.gr