Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
48
7
63
41

459
3
2
318
5
74

3
9
712
3
5
3

(c) 2018 123sudoku.gr