Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
7
3
2
6
7
2

8
7
12
9
4

25
8
3
17
5

(c) 2018 123sudoku.gr