Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
4
5
9
7
68
72

5
1
49

6
7
51
4
9

(c) 2018 123sudoku.gr