Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
79
1
2
32
1
6
3

9
8
75

1
8
3
2
3
5

(c) 2018 123sudoku.gr