Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
3
8
16
84
4
5
1

76
6
52

2
3
94
8
4

(c) 2019 123sudoku.gr