Διαγώνιο Sudoku (Σουντόκου) - Sudoku X-Εύκολο

Αυτή είναι η μικρότερη δυσκολία του διαγώνιου sudoku.Στο διαγώνιο sudoku ή όπως λέγεται,Sudoku X, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς καθένα από τα ψηφία 1 έως 9 ακριβώς μία φορά όχι μόνο σε κάθε σειρά,στήλη και τετράγωνο αλλά και στις διαγωνίους. Μάθε αν έλυσες σωστά το παιχνίδι πατώντας το κουμπί "Έλεγξε".Λάθος συμπληρωμένα πεδία είναι μαρκαρισμένα κόκκινα.