Σουντόκου (sudoku) για να εκτυπώσεις.

Εκτύπωσε sudoku Και βρες τη λύση στο τρένο,στο δείπνο ή σε κάποιο άλλο μέρος χωρίς πρόσβαση στο Internet.Σε περίπτωση που κάποια εκτύπωση αποτύχει,παρακαλώ προσπάθησε να εκτυπώσεις από άλλον περιηγητή.Δυσκολία: