Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
2
46
9
3
3
6

8
9
2
94
43
8

6
4
172
8
17
94

(c) 2019 123sudoku.gr