Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
9
6
1
8
67
5

1
6
35
29
9
5
1

8
7
972
3
1

(c) 2020 123sudoku.gr