Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
74
9
51
4
4
2

25
8
7
9
3

9
3
8
17
27
45
8

(c) 2019 123sudoku.gr