Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
7
3
7
2

98
3
82
7
5

5
1
7
14
38
2
8
52
91

(c) 2019 123sudoku.gr