Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
41
2
3
2
5
4

4
5
7
3
21
84

3
2
7
6
71
3
8
6

(c) 2020 123sudoku.gr