Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
7
24
8
6
8
8
9
24

3
9
2
4
13
6
4

9
86
3
2
3
1

(c) 2022 123sudoku.gr