Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
16
7
8
2
14
63

4
28
351
5
63
2

78
4
6
15
8

(c) 2021 123sudoku.gr