Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
2
7
9
47
5
6
3
8

5
2
2
43
9
8
24

5
38
6
4
9
6

(c) 2021 123sudoku.gr