Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
29
1
3
27
1

73
24
83
64
7

4
7
98
1
82
98
6

(c) 2021 123sudoku.gr