Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
6
52
8
6
38
65
4

6
9
329
6
8
7
4

94
7
7
3
4
3
9

(c) 2019 123sudoku.gr