Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
9
56
2
5
84
3
9

73
6
84
29
5

78
9
4
46
8

(c) 2021 123sudoku.gr