Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
7
8
9
9
63
4
86
17

4
8
3
1
27

84
2
2
6
713

(c) 2019 123sudoku.gr