Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
2
8
6
4
53
1
6
21
7

7
7
4
3
85

2
1
83
57
86

(c) 2020 123sudoku.gr