Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
32
6
4
8
1
7
3

3
7
6
8
2

1
9
6
31
92
72
4
13

(c) 2019 123sudoku.gr