Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
4
8
79
8
25
56
7

73
5
4
3
2
9

2
9
3
5
87
2

(c) 2023 123sudoku.gr