Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
4
2
8
85
3
2
53

8
72
1
7

147
2
3
5
4
2
78
91

(c) 2024 123sudoku.gr