Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
6
5
5
7

3
1
87
13
4
96
7
38

16
9
8
6
3
75
4
9

(c) 2021 123sudoku.gr