Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
1
7
2
83
1
7
9
2

5
3
1
2
58
21
85
7

9
8
6
7
76
3

(c) 2023 123sudoku.gr