Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
8
7
62
4
6

74
63
9
8
54

58
7
34
3
82
7
76
3

(c) 2024 123sudoku.gr