Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
8
1
7
4
18
5
2
4

58
2
3
78
16

1
4
6
2
5
3

(c) 2019 123sudoku.gr