Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
725
86
8
32
7

3
96
3
1

6
18
2
789
2
5
1
3

(c) 2023 123sudoku.gr