Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
8
4
4
753
8

3
31
89
5

3
7
54
1
87
59
82
3

(c) 2022 123sudoku.gr