Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
9
9
5
2
72
1

31
73
97
45
3

2
4
34
195
8
87

(c) 2020 123sudoku.gr