Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
8
53
4
4
6
1
3

7
75
43
2
8

8
6
2
56
34
1
42

(c) 2022 123sudoku.gr