Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
7
45
254
6
7

2
8
6
43
9
5

5
6
37
92
4
87

(c) 2019 123sudoku.gr