Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
4
7
1
1
59
42
72
96

9
4
3
23
4
6
5

13
7
6
4
1
3

(c) 2019 123sudoku.gr