Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
74
95
5

92
5
1
4
91
2
1
6

2
46
17
65
8
2
1
9
4

(c) 2020 123sudoku.gr