Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
943
2
1
6
748
39

8
314
8
7
4
12
9

7
9
4
2
1
87

(c) 2021 123sudoku.gr