Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
4
7
7
5
1
1
37
952

4
73
91
7
9
28
1
8
5

8
2
5
3

(c) 2022 123sudoku.gr