Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
54
1
84
17

78
936
1
1
398

4
7
8
9
715
69
5

(c) 2022 123sudoku.gr