Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
5
8
438
72
9
1
94

3
1
82
9
75
3
49

72
4
4
8
2
7

(c) 2020 123sudoku.gr