Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
53
2
64
7
7
6
1

1
34
27
2
71
93
1

16
592
3
3

(c) 2019 123sudoku.gr