Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
28
53
59
8
7
6
2

9
6
9
8
3
45

9
3
4
25
3
287
94

(c) 2019 123sudoku.gr