Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
21
4
6
8
46
3
12

3
689
4
1
96

8
93
5
5
52
13

(c) 2021 123sudoku.gr