Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
1
4
27
5
4
916

2
95
6
481
7
1

82
75
1
68
79

(c) 2024 123sudoku.gr