Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
3
2
7
1
2
9
74
3

7
92
861
41
8

3
8
8
49
6
9
67
3

(c) 2019 123sudoku.gr