Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
3
4
87
92
8
3

2
75
1
895
3
3
2

918
72
5
1
49
5

(c) 2023 123sudoku.gr