Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
5
1
74
7
93
18
5
3

8
85
36

45
7
1
95
1
876
4

(c) 2024 123sudoku.gr