Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
54
9
8
9
3
82
4
6

5
2
91
4
169
53

3
2
41
3
4
6

(c) 2020 123sudoku.gr