Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
7
8
5
39
39
5
6

5
38
3
12
6

27
69
2
2
869
17

(c) 2020 123sudoku.gr