Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
1
6
8
2
6
63
85

3
2
1
8
74
18
35

3
5
438
6
2
7

(c) 2023 123sudoku.gr