Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
4
39
82
3
27
26
8
1

79
4
2
96
6
37

13
98
7
9
7

(c) 2021 123sudoku.gr