Δυσκολία: Αρχάριοι, Χρόνος:
3
3
82
5
6
17

37
2
2
53
64
7

4
23
71
1
465
3

(c) 2022 123sudoku.gr