Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
3
9
7

14
9
7
7
64
8
98
2
3

2
8
1
49
7
3
7
2

(c) 2020 123sudoku.gr