Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
9
5
95
2
7
8

2
49
8
2
7
1

8
1
3
1
4
92
3
9
47

(c) 2022 123sudoku.gr