Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
67
8
2
15
2
1

5
6
19
37
2
38
61

86
3
1
92
78

(c) 2019 123sudoku.gr