Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
21
9
9

548
1
6
2
9
7
2
84

7
69
8
4
51
61
25

(c) 2019 123sudoku.gr