Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
7
24
5
38
5
3

12
34
9
75
9
1

3
5
71
84
9

(c) 2023 123sudoku.gr