Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
1
2
5
46
234
8

2
4
3
6
61
5

3
8
5
453
9
86

(c) 2024 123sudoku.gr