Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
3
68
4
5
58
34
7

5
79
6
87
5
46
3
9

84
72
3

(c) 2021 123sudoku.gr