Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
9
4
26
1
9
8
3
6

1
6
3
2

38
2
4
4
1
79
9
67
8

(c) 2020 123sudoku.gr