Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
4
5
67
2

18
7
95
8
6
9
4

87
4
82
96
5
9
15
76

(c) 2021 123sudoku.gr