Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
85
41
3
4
9
21
78

9
8
4
73

1
8
7
3
14
9
58

(c) 2020 123sudoku.gr