Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
3
7
12
3
26
49

42
73
691
3
9
24
1
8

2
9
6
1
2
7

(c) 2020 123sudoku.gr