Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
97
28
3
6
1
27
5
6
8

75
1
9
2
5

67
3
839
1
92

(c) 2021 123sudoku.gr