Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
4
618
3
7
4
6
19

1
5
89
41
5
7
9

3
1
74
6

(c) 2020 123sudoku.gr