Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
7
3
81
4
8
23
5
74

9
83
5
12
7
9
3

5
54
9
8

(c) 2024 123sudoku.gr