Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
2
17
9
4
2
7
38
5

5
3
2
951
8

74
15
84
7
9

(c) 2022 123sudoku.gr