Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
4
1
2
3
78
2

823
1
4
91
2
4
5

5
49
78
12

(c) 2021 123sudoku.gr