Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
3
4
78
4
9
9
86
2

7
86
3
4
9

95
2
4
6
32

(c) 2022 123sudoku.gr