Δυσκολία: Εύκολο, Χρόνος:
26
59
1
42
1
9

64
3
8
36
52

1
3
62
9
68
94

(c) 2021 123sudoku.gr