Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
56
7
8
5
3
81

1
95
72
65
1
93
2

1
79
83
8
3
6

(c) 2021 123sudoku.gr