Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
61
6
27
4
94

37
4
81
3
6
87
2

8
9
9
1
7
4
3

(c) 2019 123sudoku.gr