Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
56
94
32
2
8
4
8
3
1

6
1
5
54
2

8
3
32
9
6
1

(c) 2019 123sudoku.gr