Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
41
1
24
6

3
5
7
86
41
52

7
8
6
24
3
17

(c) 2020 123sudoku.gr