Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
8
3
2
4
6
26
35

8
34
2
8
46

29
5
1
9
5
18

(c) 2022 123sudoku.gr