Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
93
4
2
46
7
1
2
9
6

7
1
1
49

9
2
6
3
92
5
1
4

(c) 2021 123sudoku.gr