Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
8
6
4
49
2
5

2
14
1
7
4
8
6

1
9
75
8
26
6
7
8

(c) 2023 123sudoku.gr