Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
62
5
9
1
1
5

94
16
78
6
8
2
5
4

84
5
9
75
4
6

(c) 2020 123sudoku.gr