Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
4
1
318
67

7
83
54
35
6
72
64
2
1

2
58
17

(c) 2019 123sudoku.gr