Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
1
3
5
3
6

4
61
24
58
5
1
34

85
24
7
4
41
6
83

(c) 2020 123sudoku.gr