Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
5
42
36
6
7
2

84
27
6
45
9
6

2
89
24
5
9
3

(c) 2024 123sudoku.gr