Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
5
1
2
56
7
19

9
5
617
6
9
7
48

8
71
4
4
1

(c) 2021 123sudoku.gr