Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
8
6
53
3
7
12
61
8

23
16
7
9

37
9
29
8
2
58
3

(c) 2020 123sudoku.gr