Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
9
3
3
45

4
8
175
8
9
32

1
52
48
1
1
48

(c) 2022 123sudoku.gr