Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
6
13
4
2

9
9
25
5
3
617

14
7
6
2
34
3
56
1

(c) 2023 123sudoku.gr