Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
73
6
1
41
6

478
6
37
84
1

2
8
3
69
7
9
31

(c) 2021 123sudoku.gr