Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
4
76
2
94
34
7

7
32
1
2
5
96

9
3
4
6
5
42
19

(c) 2020 123sudoku.gr