Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
5
3
1
6
4
9
1
89
63

67
5
3
46
4
9

6
19
54
5
7

(c) 2020 123sudoku.gr