Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
6
8
5
3
7
2
5
1

8
7
7
3
6
83
14

14
2
8
52
6
71

(c) 2019 123sudoku.gr