Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
5
1
14
3
63
4
71

6
98
9
178
3

43
8
3
8
67
96

(c) 2024 123sudoku.gr