Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
4
189
4
5
7

34
7
6
7
61
2

9
8
36
4
61
82
6
73
4

(c) 2019 123sudoku.gr