Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
2
8
8
9

6
41
28
53
69
9
43

92
43
1
8
6
14
5

(c) 2019 123sudoku.gr