Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
5
63
1
2
19
8
2

8
94
6
58
14
32

12
8
4
23
6

(c) 2022 123sudoku.gr