Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
9
426
5
27
9
4

3
4
9
29
5
38
24

38
94
5
7
6
3

(c) 2021 123sudoku.gr