Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
76
31
94
1
6
4
5

67
2
5
32
59
6

53
7
1
4
4
93

(c) 2023 123sudoku.gr