Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
74
3
63
9
5
95
7

8
45
1
89
3

4
61
3
7
9
4
51

(c) 2020 123sudoku.gr