Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
8
7
4
7
83
16

3
61
5
2
73
14
7
6

3
1
8
26
3
8

(c) 2021 123sudoku.gr