Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
83
1
9
1
1
862

12
4
2
9
3
4

76
9
27
6
13
92

(c) 2024 123sudoku.gr