Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
6
2
3
75
2
8
61
34

2
7
2
1
4

46
3
5
1
5
36
3
2

(c) 2019 123sudoku.gr