Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
7
45
7
1
6
8

63
5
5
1
379

16
9
39
7
1
5
3

(c) 2021 123sudoku.gr