Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
3
1
84
8
29
14

41
6
5
9
1
3
65

8
3
49
5
4
2

(c) 2020 123sudoku.gr