Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
62
58
3
8
69
7
34

32
49
5
95
7
8

23
6
38
7
69

(c) 2023 123sudoku.gr