Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
8
3
14
3
8
1
29

8
62
19
8
4

26
4
9
53
1
35

(c) 2024 123sudoku.gr