Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
2
6
3
4
9
9
28

19
68
6
3
95

91
5
3
32
4
9
5

(c) 2020 123sudoku.gr