Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
8
2
7
3
8
52
97
1

3
6
9
5
12
6
3

5
7
3
1
8
2

(c) 2020 123sudoku.gr