Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
482
9
5
1
8

351
6
2
24
35

25
93
86
38
4
9
5

(c) 2020 123sudoku.gr