Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
26
4
9
4
23
16
3
81

658
3
95

32
5
6
9
542
8

(c) 2022 123sudoku.gr