Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
5
91
57
2
39
8

6
7
8
69
57

5
1
8
8
32
7
36
2

(c) 2019 123sudoku.gr