Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
8
3
8
3
914

937
1
8
5
2
39

5
1
3
81
59
72
2
8

(c) 2021 123sudoku.gr