Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
4
7
1
6
1
3

26
39
8
4
7
14
2
93

3
84
8
2
42
89
1

(c) 2019 123sudoku.gr