Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
3
54
9
3
7
4
27
8

4
5
57
1
9
4

7
9
8
13
7

(c) 2024 123sudoku.gr