Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
7
18
5
56
89

5
19
7
3
6
3
4

7
31
4
65
8
93

(c) 2020 123sudoku.gr