Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
45
62
3
5
6
6
31

7
41
3
5
12

3
7
6
24
8
4

(c) 2021 123sudoku.gr