Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
5
2
9
64
34
5
8

9
8
57
2
9
6
5

78
3
24
3
5
97
9
7

(c) 2020 123sudoku.gr