Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
1
45
96
8
38

7
4
5
3
13
49
8

83
59
1
6
5
94

(c) 2023 123sudoku.gr