Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
2
3
52
4
89
6

1
5
9
89
1
4

9
6
48
6
1
1
5
3

(c) 2022 123sudoku.gr