Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
7
9
9
1
4
14
8

76
5
49
16

85
3
7
6
5
31
9
7
5

(c) 2024 123sudoku.gr