Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
61
25
9
3
4
16

9
14
25
9
1
3

8
2
3
92
4
38

(c) 2020 123sudoku.gr