Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
13
4
65
41
7

5
241
87
2
1
7
6

8
62
7
5
2
53

(c) 2019 123sudoku.gr