Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
6
34
4
79
1
9

6
7
8
67
4
3
9
8

8
27
3
2
4
1
6
7

(c) 2021 123sudoku.gr