Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
8
49
65
56
2
2
56
1

9
1
8
23

6
31
32
9
81
9
6

(c) 2020 123sudoku.gr