Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
4
8
2
7
5
27
91

1
5
64
8
1
9

7
18
8
7
9
2
6

(c) 2019 123sudoku.gr