Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
3
1
5
24
54
8

8
5
2
2
48
2
4
153

34
5
9
7
91
2

(c) 2022 123sudoku.gr