Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
6
81
3
64
2
7

14
3
8
8
73
3
9
12

82
97
2
8

(c) 2023 123sudoku.gr