Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
2
3

4
1

(c) 2023 123sudoku.gr