Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
2
3

1
2
3

(c) 2020 123sudoku.gr