Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
2

3
42
1

(c) 2020 123sudoku.gr