Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
3
2
1

1
3

(c) 2019 123sudoku.gr