Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
1

4
3
2

(c) 2022 123sudoku.gr