Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
32

1
2

(c) 2019 123sudoku.gr