Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
43
2
4

4
2

(c) 2022 123sudoku.gr