Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
4
3

1
2

(c) 2021 123sudoku.gr