Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
2
1

2
4

(c) 2021 123sudoku.gr