Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
5
3
68
6
12

3
123
96
5
4

87
1
9
52
6
3
47

(c) 2020 123sudoku.gr