Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
39
3
7
2

92
3
8
1
285
76

7
2
58
43
6
58

(c) 2020 123sudoku.gr