Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
5
2
6
7

9
57
4
83
9
1

71
6
41
2
98
38
4
21

(c) 2020 123sudoku.gr