Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
6
7
9
5
8

15
8
63
9
7
32
756
9

19
54
5
8
6
9
7

(c) 2023 123sudoku.gr