Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
8
3
5
5
8
5
72

25
9
8
15
58
46

7
1
4
4
5
2
3

(c) 2022 123sudoku.gr