Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
97
5
8
2
1

723
1
5
48
72
21

9
2
35
6
19
3
67

(c) 2019 123sudoku.gr