Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
3
86
72
6
7
25
43

7
14
3
658

6
67
4
18
7

(c) 2019 123sudoku.gr