Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
2
91
8
7
1
6
59

43
1
62
7
9
4
13

2
6
73
2
6
8

(c) 2022 123sudoku.gr