Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
8
1
3
9
3
72
4

6
91
2
3
6
9
7

6
239
1
17
8
2
1

(c) 2021 123sudoku.gr