Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
7
1
4
2
951
8

62
3
93
7
4
1
6
7

3
71
4
9
17
1
8

(c) 2024 123sudoku.gr