Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
3
26
7
4
1
3

5
1
8
16
9
15
9
8

5
1
65
8
5
1
7

(c) 2019 123sudoku.gr