Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
6
28
5
76
8

2
7
1
76
9
37
8
1

72
8
1
1
97
8
9

(c) 2021 123sudoku.gr