Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
8
49
98
27
93
4

8
1
4
6
67
2

8
92
89
2
3
7

(c) 2023 123sudoku.gr