Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
6
2
5
9
3
8

3
4
1
7
54
9

9
14
5
8
7

(c) 2021 123sudoku.gr