Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
4
2
58
2
49

736
3
1

4
6
8
6
145
8

(c) 2019 123sudoku.gr