Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
6
32
8

1
87
9
1

6
5
39
2
5
639

(c) 2022 123sudoku.gr