Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
96
75
2
8

25
4
3

1
47
8
7
38
3
5

(c) 2022 123sudoku.gr