Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
7
5
319
2

1
9
7
5
8
9
7
1

6
3
6
2
2

(c) 2023 123sudoku.gr