Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
2
8
7
4
5
9

1
3
6
1
2

79
5
2
39
4

(c) 2023 123sudoku.gr