Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
37
2
4
3
9

5
2
41
83

96
2
3
76
9
8

(c) 2021 123sudoku.gr