Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
42
5
35
2

13
67
24
5

8
5
9
3
6
8

(c) 2020 123sudoku.gr