Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
6
5
4
5
4
98

3
6
89

2
9
6
7
8
3
3
28

(c) 2020 123sudoku.gr