Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
23
1
6
8
29

5
9
24
7

3
1
41
8
96

(c) 2019 123sudoku.gr