Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
39
4
6
6
92

5
4
81
6
4

2
98
5
3
2

(c) 2021 123sudoku.gr