Πολύ δύσκολο | Χρόνος:
68
2
9
4
5
6
3
6
2

6
98
7
2
7
53

25
3
48
7

(c) 2022 123sudoku.gr