Πολύ δύσκολο | Χρόνος:
54
15
2
46
7
29

2
8
17
1
69
5

48
7
97
1
92

(c) 2023 123sudoku.gr