Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
92
41
82
3
41

254
1
8
53

5
379
8
1
25
9

(c) 2022 123sudoku.gr