Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
6
1
4
35
6
9
18

6
5
54
839
3
2

1
3
6
8
9
84
9
5

(c) 2024 123sudoku.gr