Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
7
39
19
2
4
6

1
6
3
93
867

98
2
37
6
61
94

(c) 2020 123sudoku.gr