Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
7
9
5
3
7
964
5
42
73

2
6
4
6

8
4
3
7
89
8
6
25

(c) 2024 123sudoku.gr