Δυσκολία: Πολύ εύκολο, Χρόνος:
87
2
7
6
19
14
95

95
1
48

6
8
2
97
2
64
5

(c) 2022 123sudoku.gr