Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
2
18
16
57
2
8
24
3

51
7
3
37
8

87
7
4
16

(c) 2024 123sudoku.gr