Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
3
52
9
37
4
8

6
49
7
74
8
956
2

64
8
5
5
9
8
3

(c) 2020 123sudoku.gr