Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
9
75
1
8
6

72
1
8
5
2
7
1
5

8
9
3
76
9
23
58

(c) 2020 123sudoku.gr