Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
29
4
43
59
2
7
6
1

96
14
3
6
7
9

3
56
5
2
1

(c) 2023 123sudoku.gr