Δυσκολία: Πολύ δύσκολο, Χρόνος:
56
7
14
46
7
5

9
68
34
15
15
9
3

79
5
3
368

(c) 2022 123sudoku.gr