Δυσκολία: Διαβολικό, Χρόνος:
7
1
89
3
6

948
5
3
73
458
9

3
5
5
3
9
87
6

(c) 2021 123sudoku.gr