Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
1
3

4
4

(c) 2020 123sudoku.gr