Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
42

1
4
3

(c) 2020 123sudoku.gr