Δυσκολία: Για παιδιά 4x4, Χρόνος:
2
1
3

2

(c) 2023 123sudoku.gr