Δυσκολία: Μέτριο, Χρόνος:
1
69
8
69
4
69
3

28
9
4
7
21
4
7
6

4
5
64
9
5

(c) 2021 123sudoku.gr