Δυσκολία: Δύσκολο, Χρόνος:
81
2
5

2
35
96
1

1
2
5
473

(c) 2020 123sudoku.gr